Cha dượng nửa đêm mò vào phòng 2 cô con gái

Bà vợ đi vắng có dặn dò chồng ở nhà trông nom 2 cô con gái. Tuy chỉ là bố dượng thôi nhưng mà ông ta lại nhiệt tình quá. Ban ngày trông chừng đã đành, đằng này ban đêm cũng không nghỉ ngơi mà vẫn lẻn sang phòng riêng của con gái. Hai cô con gái thì đang ngủ say, dượng lẻn vào mân mê mà chả đứa nào biết gì. Mãi đến khi bị chịch rồi thì mới nhận ra là mình đã bị bố dượng lợi dụng. Ôi trời ơi ông ta thật là khôn lỏi, địt theo kiểu du kích thế này thì ai mà đỡ được. Thôi dượng đã chịch rồi thì cứ tiếp tục chịch đi vì không còn cách nào cả. Giá mà quay ngược thời gian thì chắc có lẽ là hai đứa sẽ chốt cửa phòng lại không cho lão lẻn vào.