Dậy cho cách làm tình để thỏa mãn bản thân

Em là cô gái mà anh đã cho những niềm vui vẻ để bên cạnh cô là một tình cảm chân thành. Khi đang cùng nhau có những tháng ngày vui vẻ, và đây hoàn toàn là câu chuyện khiến cho em cảm thấy vui vẻ hết mức. Đó cũng chính là những điều mà em cảm nhận từ đôi bàn tay ấy. Những điều làm cho anh có thêm một kỉ niệm làm cho anh có một tình cảm chân thành vô cùng. Những gì mà anh làm cho em đều là thứ khiến cho em có thể vì anh mà hi sinh tất cả. Hôm nay anh đưa cô về nhà rồi bắt đầu làm tình cùng em. Khiến cho em thật sự sung sướng trong cơn hứng tình ấy, em cũng vậy rất thỏa mãn.